Vad är Playmobil.se?

Playmobil är en nystartad informationssida som med jämna och även ojämna mellanrum på tidsaxeln kommer att informera om leksaker, familjer i rörelse och hur man leker säkert, alltså ofarligt. Inspirationen till Playmobil.se har hämtats från det mycket omtyckte familjeforumet Familjeliv.se men där forumstrådarna inte räckte till för att lyfta nyss nämnda ämnen. Men namnet Playmobil? Namnet är lite av en ordlek för att leka och att vara mobil. Vi vill kunna ge föräldrar bra underlag för att fatta rätt beslut vid köp av leksaker och även ge familjer inspiration till att röra på sig. Med familjer i rörelse menar vi två saker. Familjer som tränar och är fysiskt aktiva men också familjer som kanske har blivit tvingade till att flytta på grund av omständigheter inom familjen eller kanske jobb på annan ort.

Välkommen till Playmobil.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *